Портал за обяви на нови и използвани превозни средства. Лесно търсене по модели и по местонахождение на автомобила. Безплатни атрактивни обяви за продажба.

  България

Моето запазено търсене Наблюдавани коли  |  Моите обяви Помощ Контакт   

 
Вход   
  |
НАЧАЛО ТЪРСЕНЕ ПУБЛИКУВАНЕ ДИЛЪРИ СИГУРНОСТ ТОП 100
автомобилния каталог за използвани и нови превозни и транспортни средства  650 обяви
   
ДЕТАЙЛНО ТЪРСЕНЕ
ПУБЛИКУВАНЕ
ДИЛЪРИ
 Търсене на дилър
 Регистрация
 Моите обяви
 Забравена парола
 Сигурност
 Условия
 Поверителност
 Какво да знаем
 Договори
 Реклама
 ------------------------
 Моите обяви
 Наблюдавани коли
 Търсене на дилър
 Бързо търсене леки
 Бързо търсене тежки
 Тапети
 Полезни връзки
 Партньори
 Размяна на банери
 За нас
  
 УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
 

Основни положения за ползване публичния раздел на autoboy.bg.

Тези положения влизат в сила от 30.06.2007, при кликане в/у бутона ... (Потвърждавам съглсието си на Основните положения и Условия за ползване на Autoboy.bg), Вие приемате това споразумение за ползване на публичния раздел на сайтa.

В случай, че Вие сте Потребител според законовите разпоредби, имате право на анулиране на това споразумение в писмен вид в рамките на период от един месец след сключването на договора.

За приключване на договора се изисква да изпратите писмо или e-mail до отдел Поддръжка – support@autoboy.com  относно „Анулиране на споразумение за дистанционна продажба”

За да се спази срока за прекратяване на споразумението е необходимо известието да бъде получено навреме. При положение, че това е така, вие не сте задължени от това споразумение. Вашето право на прекъсване на споразумението отпада в случай, че поставите обява на сайтa autoboy.bg, с което автоматично влиза в сила Чл.16 от зк.

Раздел 1 Основна информация

1. autoboy.bg поддържа бази данни достъпни чрез интернет, в които чрез т. нар. Публичен Раздел, юридически и частни лица осъществяват законни транзакции без ограничения (наричани по-долу „участници”) могат да рекламират МПС с цел продажба срещу определена такса (за рекламни дейности),  и в които бази данни лица могат осъществяват търсене на МПС  чрез функцията „Търсене” предоставена от autoboy.bg

2. Настоящите условия се прилагат изключително за взаимоотношенията м/у autoboy.bg и участниците ползващи Публичния раздел на базите данни управлявани от autoboy.bg (пазар за Пътнически МПС, товарни/търговски ПС, каравани и мотоциклети). Условия зададени от учатниците, които противоречат на настоящите положения изложени в Условия за Ползване са невалидни.

3. При позване на Професионални рекламни страници, се прилагат изключително условията за Професионални рекламни страници от Общите условия.

4. autoboy.bg предлага единствено и само техинчески оформени бази данни, чрез които се предлага информация (реклама) без да влияе на съдържанието. Autoboy.bg  не е страна в предлагането на ПС.

5. Autoboy.bg не участва във взаимоотношенията м/у продавача и страната заинтересована от покупката, или купувач, и също не представлява посредник или представител, на която и да е страна.

6. Споразумение произтичащо от реклама публикувана в autoboy.bg следва да бъде изпълнено, без участието на autoboy.bg.

   

Част 2 Сфера на услуги

 

Според настоящите Общи условия, avtoboy.bg се задължава да предостави форма за въвеждане, активиране и обезпечаване работата на реклама и нейното извличане от интернет за периода съгласуван с участника в споразумението.

avtoboy.bg поддъжа реклами, въведени от участници по различни начини, в частност като ги включва в website и други online медии, също така ги рекламира и чрез e-mail.

В следствие на това участника се съгласява неговата реклама да бъде предоставяна и на външни медии.

Участника има право да ползва avtoboy.bg и неговите функции в рамките на настоящите технологични условия avtoboy.bg запазва правото си да ограничи възможноста за поставяне или достъпване на реклама, ако това е породено от ограничение на капацитета, при осигуряване сигурността на сървара или при нововъведения, които целят подобряването на предлаганите услуги, както и профилактика. В подобни случаи avtoboy.bg трябва да взема под внимание интересите на всички потребители, по-специално като ги уведоми своевременно преди да е предприело съответните мерки. В конкретните случаи на технически затруднения е възможно достъпа да бъде ограничен или неефективен при извличането на рекламите поддържани от avtoboy.bg (неочаквани технически неизправности).

   

Част 3 Регистрация и потребителски акаунт

   

1. Ползването на avtoboy.bg изисква регистрация. Регистрацията е безплатна. При регистрацията участника и avtoboy.bg сключват договор, към който се прилагат Общите условия за ползване. Потребителя не получава право на прекъсване на споразумението.

2. Само лица, които могат да сключват правни задължения без ограничения могат да се регистрират. В частност непълнолетни нямат право да се регистрират.

3. Информацията предоставена при регистрация трябва да е пълна и точна. Регистрацията изисква валиден е-mail адрес. Участника трябва да избере лична парола за достъп, която се пази в тайна и не се отдава на трети лица.

4. В случай на промяна на личната информация, въведена при регистрацията, потребителя е длъжен да я обнови в своя потребителски акаунт своевременно.

5. Всеки участник има право да се регистрира еднократно в avtoboy.bg. Едновременното регистриране на повече от един потребителски акаунт е забранено. Заобикаляне на това правило не е разрешено. Потребителски акаунт не може да бъде прехвърлян.

6. Autoboy.bg е в правото да изтрие потребителски акаунт, който не е бил активен за период от 12 месеца.

Част 4 Въвеждане и удължаване на реклама.

1. Участника има право да въведе две обяви/реклами в публичния раздел на avtoboy.bg по едно и също време. Злоупотреби, особено чрез употребата на множество потребителски акаунти дава право на  avtoboy.bg да изтрива въведените обяви и прекрати споразумението преждевременно.

2. Обяви могат да бъдат въвеждани и удължавани за период от 28 или 56 дни. Обява може да бъде удължена неограничено.

3. Деня в който рекламата е въведена или удължена не се включва в калкулирането на периода за рекламата. Периода за рекламата започва в полунощ след деня, в които рекламата е въведена или удължена и завършва с изтичането на последния ден от периода за рекламата. При изтичане на гореспоменатия срок рекламата бива изтрита автоматично от базите данни на avtoboy.bg.

4. Общите условия за ползване на публичния раздел на avtoboy.bg и ценовата листа прилежащи за времето на поставяне или удължаване на реклама са определящи относно съдържанието на сключеното споразумение и цената на рекламата.

5. Изменения, които са в рамките на допустимото са безплатни и могат да бъдат извършвани с номера на рекламата намиращ се на нея и пощенския код на участника, използвайки „промяна на реклама” от менюто за добавяне на реклама.

6. Реклама може да бъде изтривана по всяко време от участника. В случай че реклама е изтрита от участника не се изплаща възмездие относно заплатената цена.

 

 Част 5 Плащане, дата на издължаване на реклама

 

Заплащането за реклама може да бъде осъществено с кредитна карта, директен дебит или PayPal. Заплащането за включване на реклама в базите данни се издължава предварително, т.е. преди рекламата да е добавена към базите данни. В тази връзка, необходимо е да се осигури достатъчно време за протичане на заплащането чрез кредит или дебит.

В случай че плащането не се осъществи, участника е длъжен да възстанови загубите понесени от autoboy.bg, освен ако той не носи вина.

 

Част 6 Изтриване, блокиране и други превантивни мерки

 

autoboy.bg може да предприема следните мерки, когато има достатъчно основателен признак, че участника е нарушил законовите положения, правата на трети лица или Основните положения за autoboy.bg, или ако autoboy.bg има друга основателна причина (по-специално в случай на неосъществено плащане)

 

Изтриване на реклама или друго съдържание от autoboy.bg

 

Издаване на предварително предупреждение на участниците

Ограничава употребата на autoboy.bg

Блокиране на участници за ограничен период от време

Спиране на участниците окончателно

 

При избиране на съответните мерки autoboy.bg трябва да се съобрази и със законовите интереси на участника, който е засегнат, по-специално, когато има признаци, че участника не носи отговорност за нарушението autoboy.bg може да изтрива реклама, ако нейното съдържание или представяне нарушава Основните положения (в частност положенията зададени в Част 7) или законовите изисквания, или ако са нарушени правата на трети лица.

В случай че рекламата бъде изтрита от autoboy.bg, участника е длъжен да заплати цената за нея.

autoboy.bg може да спре ползването за даден участник, който многократно е нарушил настоящите Основни положения или ако има друга основателна причина.

Когато даден участник е спрян, той не може да ползва autoboy.bg и не може да регистрира нов акаунт.

Участниците могат да прекратят споразумението по всяко време. За да направи това трябва даден участник може да изтрие своя акаунт по всяко време. autoboy.bg може да прекрати споразумението по всяко време с период на прекратяване от 14 дни. Правото за спиране остава непроменено.

 

Част 7 Промени в цените/Поправки и промени в Усновните условия

 

Промени в цените се упоменават чрез модифициране на Ценовата Листа, която е достъпна от интернет, като се указва и датата на промяна. Новите цени за реклама се прилагат за реклами въведени в базите данни и удължени в съответствие с датата на промяна. avtoboy.bg има право да променя Общите условия по всяко време без да упоменава конкретна причина.

Новите правила се предоставят на участниците преди въвеждане или удължаване на реклама. Участника е длъжен да приеме новите условия, за да въведе нова реклама или да удължи срока на вече въведена такава.

Административния достъп до акаунта и поддръжката на действаща реклама остават възможни без да е необходимо приемане на новите условия.

 

Част 8 Изисквания относно съдържанието и подредбата на реклама

 

Участниците са длъжни да въвеждат превозни средства в съответната секция предоставена (пазар за леки коли, товарни/търговски автомобили, каравани, ремаркета и мотоциклети). Допускат се само такива реклами, които служат за продажба на моторни превозни средства и ремаркета, както и самодвижещи се и несамодвижещи се моторни машини.

 

По-подробно това се отнася за следните:

Пазар за пътнически коли:

пътнически коли Пазар за Товарни/Търговски превозни средства: камиони, ремаркета, полу-ремаркета, шасита, платформи, строителни превозни средства, мотокари, земеделски превозни средства.

Пазар за каравани: каравани

Пазар за мотоциклети: мотоциклети, комбинирани, мотоциклети с кош, триколки и други моторно задвижвани двуколесни превозни средства

 

Следните реклами не са позволени:

Участниците се задължават да предоставят цялостна и точна информация относно превозното средство (особено що се отнася до дата на регистрация и изминати километри), както и правните отношения засягащи превозното средство.

Превозни средства, които имат подменен двигател следва да бъдат отъждествени като такива. В този случай е необходимо да се посочи изминатия пробег на самото моторно средство.

Неверна информация дължаща се на грешка(като например правописни пропуски, поставяне в неправилна категория) следва да бъдат поправени срочно след тяхното откриване с използване на финкцията „промяна на реклама”.

Участника е длъжен да посочи наличието на значителни щети или повреди по превозното средство, които не са поправени. Това се прави чрез избирането на „Да” или ”Не”, съответно, при използването на функцията „Превозното средство има сериозни щети , които не са оправени?”.

Под значителни щети се има предвид такива породени от ПТП, огън, град или буря, които е невъзможно да се поправят или техния ремонт изисква значителни финансови ресурси. Изключение правят незначителни щети, които следва да се опишат при попълване на полето за допълнителна информация. Това не променя задължението за описание на щети различни от незнзчителни.

Превозни средства, които са определени като имащи значителни щети се включват в резултатите от търсенето, само ако е избрана опцията „превозното средство е увредено(не е извършен ремонт) ”. Поставяне на повече от едно превозно средство в една реклама не е позволено.

Рекламирането на дадено превозно средство в няколко места, в която и да е от категориите не е позволено. Това важи и за едно и също превозно средство, което е рекламирано едновременно от няколко участника. Изключение се допуска за превозни средства, които не са налични веднага.

По време на периода на рекламата участника трябва да осигури и да съдейства за издаването на законно свидетелство за продажба относно рекламираното превозно средство на заинтересованата страна в, да предаде превозното средство на датата посочена и също така да прехвърли собствеността на превозното средство на заинтересованата страна.

Рекламата може да бъде оформена и със снимки. Участника поема задължение да постави снимки в базите данни на avtoboy.com, такива които нямат ограничения за тяхното ползване произтичащи от овторско право на трети лица. Фотографиите използвани трябва да не са подвеждащи и да отразяват реално състоянието на превозното средство предлагано в рекламата. При използване на снимки от каталог е задължително това да бъде упоменато.

 

Рекламата не може да е в нарушение на законовите разпоредби нито на общопреити морални норми, отнасящо се за използвания език, съдържание, подредба и цел. Като цяло не е позволено включването на връзки към външни сайтове или други външни източници на информация в съдържанието на рекламата. Имайки в предвид, че връзки представляват и неацтивирани адреси (URL) и частични такива. Изключение са връзки сочещи към допълнителни снимки на превозното средство, PDF файлове или презентация съдържащи информация за рекламираното превозно средство (пр. експертни оценки, ръководство).


avtoboy.com


Полезна информация

Продажбата - най-важните информации Всички информации за бърза и сигурна продажба

     част I:   Правилната подготовка
     част II:  Оптималната обява
     част III. Последната стъпка

 
            
 
изпрати на приятел   принтирай страницата   добави в favorites  
Copyright © 2008 Avtoboy Ltd. All rights reserved. Powered by ASPhostBG.
Използването на този website означава, че сте съгласни с
Условията за използване и Политиката за поверителност